Δευτέρα Φεβ 18, 2019

  ΤΗΛ: 26950 41940 & 26950 41941

Συνηθέστερα ερωτήματα που απευθύνουν οι πολίτες πάνω σε φορολογικά θέματα

Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δόθηκε στη δημοσιότητα κατάλογος με τα συνηθέστερα ερωτήματα που απευθύνουν οι πολίτες πάνω σε φορολογικά θέματα και οι αντίστοιχες απαντήσεις.

Ειδικότερα, ο κατάλογος περιέχει απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν σε θέματα:

    Φορολογίας Εισοδήματος

    Φορολογίας Κεφαλαίου

    Πόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

    Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

    Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

    Τελών και Ειδικών Φορολογιών

    Φορολογικών Ελέγχων

    Μητρώου

Rate this item