Δευτέρα Φεβ 18, 2019

  ΤΗΛ: 26950 41940 & 26950 41941

Αύξηση προϋπολογισμού προγράμματος " εξωστρέφεια - ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων"

Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς 2007-2013 (βέσπα 2007-2013) ε. Π. πρόγραμμα «ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) πρόγραμμα : «εξωστρέφεια - ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
Αύξηση προϋπολογισμού προγράμματος " εξωστρέφεια - ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων"

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει για την αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα: «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» από 30.000.000,00 σε 100.000.000,00 Ευρώ

Rate this item