Δευτέρα Φεβ 18, 2019

  ΤΗΛ: 26950 41940 & 26950 41941

Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Κέντρο Ερευνών και η Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών

Παρακολούθηση και από Απόσταση Live.
Χωρίς Δίδακτρα αλλά μόνο με Υποτροφίες.
 
Αξιότιμοι κυρία, κύριε, Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Κέντρο Ερευνών και η Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) οργανώνουν το καινοτόμο Επαγγελματικό Πρόγραμμα Σπουδών Mεταπτυχιακού Eπιπέδου Certified Systemic Analyst Professional (CSAP). Το CSAP είναι το πρώτο Επαγγελματικό Πρόγραμμα
Mεταπτυχιακού Eπιπέδου της προσέγγισης των συστημάτων το οποίο εστιάζεται στο στέλεχος επιχειρήσεων και οργανισμών, προσφέροντας επαγγελματική τεχνογνωσία τελευταίας γενιάς, που είναι εύκολα αξιοποιήσιμη για την καθημερινή του δράση και που ουσιαστικά άμεσα του αναβαθμίζει επιχειρηματικές, δημιουργικές και ηγετικές ικανότητές του. Στόχος του CSAP Προγράμματος είναι να δημιουργήσει ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών ικανά να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα και να ανταποκρίνονται στις πολυσχιδείς απαιτήσεις και στον
ανταγωνισμό που διέπει τις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο. Προσφέρεται η δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης από απόσταση για άτομα που δεν κατοικούν στην Αττική και συνεπώς δεν απαιτείται η παρουσία των στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Σύντομες πληροφορίες: Ανακοινώσεις & Νέα No 02 WWW.CSAP.GR [1] (http://www.csap.gr/gr/News/News/?aid=44

Αναλυτικές πληροφορίες
παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του WWW.CSAP.GR [1] στην οποία προσφέρονται επιπλέον υποτροφίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς - Κέντρο Ερευνών οι οποίες καλύπτουν και έως το 100% των διδάκτρων. Περισσότερες πληροφορίες Ανακοινώσεις & Νέα No 01 WWW.CSAP.GR (http://www.csap.gr/gr/News/News/?aid=43

Rate this item