Πέμπτη Ιαν 24, 2019

  ΤΗΛ: 26950 41940 & 26950 41941

Ανάθεση εκτυπώσεων σχεδίου

Ο Δημος μας ενδιαφέρεται νπ αναθέσει τις εκτυπώσεις σχεδίων ως κάτωθι:

Πμοϋιιολογισθείσας αξίας 2.489,42 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Α4

TFM

0,07

600

42,00

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ A3

ΤΕΜ

0,14

400

56,00

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΩΝ

M2

2,4

200

480,00

ΦΩ ΓΟΛΝΤΙΓ ΡΛΦΛ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΓΧΡΩΜΑ

M2

11,5

60

690.00

HAFKTPONIKH >ΑΡΟΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ

M2

2,5

100

250,00

ΒΙ3ΛΙΟΔΕΣΙΛ ΣΠΙΡΑΛ

ΤΕΜ

2

40

80,00

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΤΕΜ

4,1

20

82,00

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΓΧΡΩΜΑ Α4

ΤΕΜ

0,26

400

104,00

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Εί ΧΡΩΜΑ Λ3

ΤΕΜ

0,52

430

223,60

ΣΥΝΟΛΟ

2.007,60

ΟΓΙΛ

481,82

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

2.489,42

 

Παρακαλούμε νυ μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την 10/05/2018 10.00 π.μ.

Rate this item