Τετάρτη Οκτ 21, 2020

 ΤΗΛ: 26950-29090-1 & 26950 41941

Τμημα Μητρωου

Στην Εφαρμογή του Τμήματος Μητρώου – Μηχανογραφικών εφαρμογών ανήκουν :

Η τήρηση των μητρώων των μελών του επιμελητηρίου, η συνεχής ενημέρωσης τους ,καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών.
Η σύνταξη των εκλογικών καταλογών για την ανάδειξη της Διοικήσεως του επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές.
Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την εγράφη στα ειδικά μητρώα ,Ασφαλιστικών Πρακτόρων ,Ασφαλιστικών Συμβούλων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, καθώς και η τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών.
Η εγγραφή Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών.
Η παραλαβή ή ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την έγκριση κατασκευών εμπορικών αποθηκών.
Η παραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών για την έγγραφη στο ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.
Κάθε ενέργεια και εφαρμογή του Νόμου περί εμπορικών Αντιπρόσωπων.
Η έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και βεβαιώσεως τιμών.
Η διενέργεια διαιτησιών ,πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών και επίλυσης εμπορικών διαφορών, σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία.
Η θεώρηση του όμοιου και γνήσιου της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου.
Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των τμημάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης ,σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωση, υλοποίηση των εφαρμογών του και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών μελών και Μελετών Σκοπιμότητας.
Υπεύθυνος τμήματος: Κατερίνα Αρβανιτάκη τηλ: 26950 41940,1