Τετάρτη Οκτ 21, 2020

 ΤΗΛ: 26950-29090-1 & 26950 41941

Η εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Ζακύνθου

Η εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Ζακύνθου μετά την 1η συνεδρίαση της την  Παρασκευή 8/9/2017  και ώρα 15.00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ζακύνθου αποφάσισε ομόφωνα και ανακοινώνει τα κάτωθι:

  1. Οι εκλογές του Επιμελητηρίου θα διενεργηθούν στην έδρα του επιμελητηρίου Ζακύνθου – Λομβάρδου 20, Ζάκυνθος την  Δευτέρα 4 και την Τρίτη 5                     Δεκεμβρίου 2017.             
  2. Σχετική πρόσκληση για τις εκλογές, η οποία θα αναγράφει τα στοιχεία που ορίζει ο νομός, θα δημοσιευθεί  από την Εκλογική Επιτροπή εντός της νόμιμης προθεσμίας.
  3. Ο κατάλογος των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων – μελών που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο εγγραφής στο μητρώο του επιμελητηρίου, ήτοι έχουν εγγραφεί μέχρι τις 3/12/2016, θα αναρτηθεί στο ισόγειο του κτιρίου του Επιμελητήριου, Λομβάρδου 20 από την Πέμπτη 14/9/2017 προς πρώτη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, καθώς δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν τα μέλη που έχουν εγγραφεί στο επιμελητήριο  Ζακύνθου μέχρι την 3/12/2016.  
  4. Σύνταξη εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων εταιρειών
Ο ανωτέρω κατάλογος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου στο διαδίκτυο(www.zantecci.org). 
Rate this item