Τρίτη Μαΐου 21, 2019

  ΤΗΛ: 26950 41940 & 26950 41941

Επιμελητήριο Ζακύνθου προτίθεται να προβεί σε συνεργασία με λογιστή Α΄ τάξης

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου προτίθεται να προβεί σε συνεργασία με λογιστή Α΄ τάξης προκειμένου στην υποστήριξη του λογιστηρίου του επιμελητηρίου Ζακύνθου στο διπλογραφικό σύστημα για τις παρακάτω λογιστικές εργασίες που απαιτούνται κατά το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου 31/12/2017 και ειδικότερα :
1. Υπολογισμός αποσβέσεων – λογιστικές εργασίες αποσβέσεων
2. Συμφωνία λογαριασμών της λογιστικής
3. Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού σύμφωνα με τις γενικές αρχές της λογιστικής
4. Εκτύπωση θεωρημένου ισοζυγίου που προβλέπεται κατά το κλείσιμο του ισολογισμού
5. Λογιστικές εγγραφές έναρξης της νέας διαχειριστικής περιόδου
6. Σύνταξη όλων των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων δηλαδή ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως , βιβλίο απογραφής , μητρώο παγίων κλπ.
Rate this item