Σάββατο Ιουλ 20, 2019

 ΤΗΛ: 26950-29090-1 & 26950 41941

δημοσιος ανοικτός διαγωνισμός γι αναδειξη αναδοχου παροχής υπηρεσιών σιτισης σε 800 πρόσφυγες

δημοσιος ανοικτός διαγωνισμός γι αναδειξη αναδοχου παροχής υπηρεσιών σιτισης σε 800 πρόσφυγες
Rate this item