Τρίτη Μαΐου 21, 2019

  ΤΗΛ: 26950 41940 & 26950 41941

διενεργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης θερμανσης και λιπαντικών οργανικών μονάδων της ΥΠΑ

διενεργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης θερμανσης και λιπαντικών οργανικών μονάδων της ΥΠΑ
Rate this item