Τετάρτη Οκτ 21, 2020

 ΤΗΛ: 26950-29090-1 & 26950 41941

Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αξιοποίησης Ψηφιακών Δεδομένων (e-Contentplus)

Δημοσιεύτηκε η προανακοίνωση της δεύτερης πρόσκλησης του πολυετούς προγράμματος e-Content plus (http://Europe.eu.int/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm). Το πρόγραμμα στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο, τη χρήση και την εκμετάλλευσή του και στη βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου μέσω του καθορισμού με σαφήνεια των μετά-δεδομένων. Στόχος του προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει τα πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά εμπόδια..

Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει κυρίως την εκμετάλλευση περιεχομένου που η αξιοποίησή του γίνεται με αργούς ρυθμούς.

Η δεύτερη πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει έργα που αφορούν:
1.Την εκμετάλλευση και αξιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει έργα τα οποία αφορούν δεδομένα τα οποία αφορούν γεωγραφική περιγραφή του χώρου (π.χ. ηλεκτρονικοί χάρτες) και όχι δεδομένα τα οποία αν και έχουν γεωγραφική κατανομή δεν περιγράφουν χωρικά χαρακτηριστικά (π.χ. δεδομένα που συνδέονται με την κυκλοφοριακή κίνηση, την υγεία, κ.λ.π.).

2.Την εκμετάλλευση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού. Η συγκεκριμένη πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα τα οποία αφορούν την αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού το οποίο χρησιμοποιείται στην επίσημη εκπαίδευση (υποχρεωτική, δευτεροβάθμια, κ.λ.π.)

3. Τη δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες θα μπορούν να περιέχουν ωηφιοποιημένα διάφορους τύπους στοιχείων π.χ. κείμενα, φωτογραφίες, κ.λ.π.

Η επίσημη δημοσίευση της πρόσκλησης αναμένεται τις επόμενες ημέρες και η προθεσμία υποβολής αναμένεται να είναι η 19/10/2006. Η συνολική χρηματοδότηση που θα διατεθεί ανέρχεται σε 27,3 εκατομμύρια ευρώ.

Rate this item