Τετάρτη Οκτ 21, 2020

 ΤΗΛ: 26950-29090-1 & 26950 41941

Προδημοσίευση προγράμματος ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου (Safe Internet)

Δημοσιεύτηκε η προανακοίνωση της πρόσκλησης του πολυετούς προγράμματος Safer Internet για το 2006 (http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/index_en.htm).

To πρόγραμμα έχει σα στόχο την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του Διαδικτύου και των νέων on-line τεχνολογιών, ιδιαίτερα από τα παιδιά, και την πάλη ενάντια στο παράνομο και ανεπιθύμητο από τους τελικούς χρήστες περιεχόμενο.
Η παρούσα πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει μεταξύ άλλων:

έργα που αφορούν τη δημιουργία «Γραμμής Βοήθειας» (Helpline), «Γραμμής Καταγγελιών» (Hotline) και διοργάνωσης εκστρατειών ενημέρωσης σωστής χρήσης του διαδικτύου.
στοχοθετημένα έργα που έχουν στόχο να αυξηθεί η υιοθέτηση από τους παροχείς περιεχομένου τεχνικών αξιολόγησης περιεχόμενου και χαρακτηρισμού του με ετικέτες ποιότητας και για να επιτευχθεί η προσαρμογή της αξιολόγησης περιεχόμενου και του χαρακτηρισμού του με ετικέτες ποιότητας λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα του ίδιου περιεχομένου μέσω των διαφορετικών μηχανισμών παράδοσης.
στοχοθετημένα έργα που συμβάλλουν στην αύξηση της προσβασιμότητας της τεχνολογίας φίλτρων, τα οποία θα αφορούν α) την προσαρμογή (localisation) των συστημάτων “φιλτραρίσματος” (filtering systems) σε γλώσσες που δεν καλύπτονται επαρκώς από την αγορά, β) την επίτευξη της διανομής ή της διαλειτουργικότητας των πόρων που χρησιμοποιούνται από τα συστήματα “φιλτραρίσματος” (filtering systems) και γ) την αύξηση της φιλικότητας προς το χρήστη της τεχνολογίας “φιλτραρίσματος” κάνοντας ευκολότερη για τον τελικό χρήστη την εγκατάσταση, διαμόρφωση και λειτουργία της.
Η επίσημα δημοσίευση της πρόσκλησης αναμένεται τις επόμενες ημέρες και η προθεσμία υποβολής αναμένεται να είναι η 29/09/06. Η συνολική χρηματοδότηση που θα διατεθεί ανέρχεται σε 6,9 εκατομμύρια ευρώ.

Rate this item