Τετάρτη Οκτ 21, 2020

 ΤΗΛ: 26950-29090-1 & 26950 41941

Ορθή επανάληψη έγκρισης & οδηγού " εξωστρέφεια - ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων"

Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς 2007-2013 (βέσπα 2007-2013) ε. Π. πρόγραμμα «ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα 2007-2013» (επάνω ιοί) πρόγραμμα : «εξωστρέφεια - ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων»

Ορθή επανάληψη έγκρισης & οδηγού " εξωστρέφεια - ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων"

Rate this item