Τετάρτη Οκτ 21, 2020

 ΤΗΛ: 26950-29090-1 & 26950 41941

Εξωστρέφεια - ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013) Ε.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου και ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτη Ξυνίδη, παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα:

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τρίτη 14 Ιουνίου 2011 και ώρα 14:00.

Επίσης, με την υπ' αριθμόν Οικ.5667/447/18-5-2011 απόφαση επικαιροποιείται ο οδηγός του προγράμματος, καθώς η κατάσταση με τις συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις.
Για τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τo απαιτούμενο έντυπο υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.ypoian.gr , www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis , www.efepae.gr , καθώς επίσης και τους διαδικτυακούς τόπους των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΠΑΕ Συνεταιριστικών Τραπεζών, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα του Οδηγού του Προγράμματος.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνο 210 6985210 και το γραφείο πληροφόρησης κοινού της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300 καθώς και στο τοπικό Γραφείο του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, στο τηλ. 26950-24546 και 26950-41940.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο (Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).

Rate this item