Δημοσιεύσεις

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 19/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Φιαλών Αιμοκαλλιέργειας με Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Related Articles

Back to top button