Επιτροπές

Α/Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ)
ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΤΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΠΗΡΑΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΟΑΕΝ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΠΗΡΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΤΤΗΣ

3 ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ (ΕΕΔΕΓΕ)
ΖΩΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΛΑΦΟΥΡΗ (ΤΑΜΙΑΣ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΜΑΤΘΙΛΔΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΛΑΦΟΥΡΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΑΜΑΡΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ )

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΛΑΦΟΥΡΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

6 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ICC HELLAS)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΤΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

7 ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜ/ΩΝ(INSULEUR )
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΠΗΡΑΣ (ΤΑΜΙΑΣ)
ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΤΤΗΣ

8 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΛΑΦΟΥΡΗ ΤΑΚΤΙΚH
ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΤΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

9 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΤΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

10 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΑΜΑΡΕΣΗ Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ -ΜΕΛΟΣ ΔΣ –ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

11 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (ΑΡΘΡΟ 9 Κ.Ν. 2190/20)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΛΑΦΟΥΡΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

12 ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Δ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΕΡΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

13 A.I.C. FORUM
ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΤΤΗΣ

14 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΠΕ.ΣΥ.)
ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΤΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΠΗΡΑΣ ( ΟΙΚ ΕΠΟΠΤΗΣ)

15 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 85 Ν 4070/2012
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΤΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

16 Γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ναυαγίων (ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

17 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

18 ΕΠΙΤΡΟΠΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER  ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΣΤΙΚΗ)-ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ & Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΠΗΡΑΣ -ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

19 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ‘

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΜΠΙΩΤΗ
ΜΑΤΘΙΛΔΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

20 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΤΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΑΜΑΡΕΣΗ ΠΛΕΣΣΑ Α΄ ΑΝΤΙΠ/ΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΛΑΦΟΥΡΗ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

21 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΑΜΑΡΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

22 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΡΑΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

23 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
1. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΑΜΑΡΕΣΗ – Α. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΛΑΦΟΥΡΗ – Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3. ΖΩΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΕΔΕΓΕ
4. ΝΤΙΑΝΑ ΠΑΡΑΣΧΗ – ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
5. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΡΙΜΗ – ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

24 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΤΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

25 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ «ΑΦΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΗΣ

26 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΑΜΑΡΕΣΗ Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ -ΜΕΛΟΣ ΔΣ –ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

27 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 2021-2027
ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΤΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ -ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

28. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΠΗΡΑΣ- ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΑΜΑΡΕΣΗ Α ‘ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

29. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ”

1. ΚΟΤΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑ  ΤΑΜΑΡΕΣΗ  ΘΕΟΔΩΡΑ

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΜ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

2. ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΟΙΚ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΤΟΥΦΗ ΜΑΡΙΝΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

30. Eπιτροπή ΕΔΠ για το πρόγραμμα στα πλαίσια παρέμβασης Π3-77-4.1 « Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER – ΤΑΠΤοΚ του ΣΣ της ΚΑΠ 2023-2027.

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΠΗΡΑΣ- ΤΑΚΤΙΚΟΣ

2. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΟΔΟΣΤΡΑΣ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

31. Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων –Π.Ε. Ζακύνθου και Δήμου
Ζακύνθου (ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ)

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΠΗΡΑΣ -ΤΑΚΤΙΚΟΣ

2. KΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ  -ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

32. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Δ.Ε. -ΕΦΚΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

  1. ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΛΑΦΟΥΡΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
  2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

33. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΤΤΗΣ -ΤΑΚΤΙΚΟΣ

2. ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ -ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

34. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΔΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ “Η ΣΤΟΡΓΗ”

1. ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΤΤΗΣ -ΤΑΚΤΙΚΟΣ

2. ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

35.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1. ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΤΤΗΣ -ΤΑΚΤΙΚΟΣ

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Δείτε τις επιτροπές εδώ

epitropes-1-1

epitropes-1-1

 

Print Friendly, PDF & Email
Back to top button