Σκοπός & Αρμοδιότητες

Συνοπτική Περιγραφή Δράσεων
(Παρουσία-Δράση Έναντι Στην Πολιτεία –Υποστήριξη Τοπικών Και Περιφερειακών Αιτημάτων Στην Κεντρική Διοίκηση –Άσκηση Γνωμοδοτικής Αρμοδιότητας Στις Τοπικές Αρχές Κτλ)

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου γνωμοδοτεί και συμμετέχει στη λύση όλων των τοπικών προβλημάτων μέσα από τα θεσμοθετημένα όργανα. Υποδεικνύει και προτείνει άμεσες λύσεις βοηθώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ορθολογιστική και αειφόρα ανάπτυξη του νησιού μας.
Η αναβάθμιση και εξυπηρέτηση του Επιχειρηματία, η δημιουργία μαρίνας, το νέο λιμάνι, ο χώρος προσάραξης των κρουαζιερόπλοιων, η δημιουργία πάρκινγκ, οι πεζοδρομήσεις της πόλης της Ζακύνθου, η αναγκαιότητα της καθ’ ύψος επέκτασης των ξενοδοχείων και ο σωστός χωροταξικός σχεδιασμός είναι μόνο λίγα από αυτά διεκδίκησε και διεκδικεί το Επιμελητήριο Ζακύνθου.
Η μείωση των Δημοτικών τελών και η εποχιακή ισχύς των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης στις τουριστικές επιχειρήσεις είναι και αυτό αποτέλεσμα της συμβολής και του Επιμελητηρίου Ζακύνθου.
Το Επιμελητήριο Ζακύνθου συνέταξε και ωρίμασε την μελέτη του «Κέντρου Προβολής και Προώθησης Προϊόντων Ιονίων Νήσων» και διεκδικεί από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα την χρηματοδότηση της ανέγερσής του σε ιδιόκτητο οικόπεδο.
Το 2010 το Επιμελητήριο Ζακύνθου απέκτησε Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Συμμετοχή Σε Κυβερνητικές Επιτροπές Και Συμβούλια

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων ( ΚΕΕΕ) ως μέλος της Γ.Σ.
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητηρίο ( ICC) με αναπλ. Μέλος στο Δ.Σ.
Επιμελητηριακό Ομίλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών ( ΕΟΑΕΝ ) με μέλος στο Δ.Σ.
Δικτύο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης-INSULEUR ως μέλος της Γ.Σ.
ΕΕΔΕΓΕ – Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών με μέλος στο Δ.Σ.
αναπλ. Γενική γραμματέα.v Ευρωεπιμελητήριο Eurochambers ως μέλος Γ.Σ.
Στην Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου με μέλος στο Δ.Σ.
Στην Συνεταιριστική Αυτοδιοικητική Ζακύνθου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ που διαχειρίζεται τα θέματα αγροτουρισμού με μέλος στο Δ.Σ.τον Γραμματέα
Στην Εταιρεία Τουρισμού Ιονίων Νησιών ( ΕΤΙΝ ΑΕ ) ως μέλος Γ.Σ.
Στη μη κερδοσκοπική εταιρία «Ομηρος» της Κ.Ε.Ε.Ε. με μέλος στο Δ.Σ και με Συντονιστή στη Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Συμβούλιο Εθνικής Παιδείας με αναπλ. μέλος στο Δ.Σ.
Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τακτικό μέλος στο Δ.Σ.
Επιτροπή Παρακολούθησης Π.Ε.Π. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με μέλος στο Δ.Σ.
Επιτροπή Τουρισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με μέλος στο Δ.Σ.
Λιμενική Επιτροπή Ζακύνθου με μέλος στο Δ.Σ.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Στις Επιχειρήσεις -Μέλη

Παρέχει στα μέλη του υπηρεσίες μέσω web στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.zante.gr και www.zante.org.gr
Ενημερώνει για ημερίδες-εκθέσεις –σεμινάρια –διακηρύξεις –διαγωνισμούς επιχειρηματικές αποστολές που συμμετέχει. Επίσης παρέχει στα μέλη του καταστάσεις εγγραφής –διαγραφής επιχειρήσεων κ.λπ. από το τμήμα μητρώου.
Παρέχει από την Νομική Βιβλιοθήκη νόμους και ΦΕΚ που αφορούν τα επαγγέλματα των μελών του. Παρέχει την δυνατότητα χρήσης διαδικτύου στα μέλη του καθώς και την δυνατότητα εκτύπωσης.
Απονομή σημάτων ποιότητας σε 120 τουριστικές επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος KAINOTOMIA 3i .
Από το 2002 λειτουργεί συνεχώς η αντένα της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με σκοπό την επί τόπου διαχείριση των επενδυτικών προτάσεων του Νόμου. Ταυτόχρονα φροντίζει ανελλιπώς να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω των εκάστοτε τρεχόντων επιδοτήσεων.

Print Friendly, PDF & Email
Back to top button