Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαϊου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιούνιου 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιούλιος 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Αύγουστος 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Σεπτέμβρης 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Οκτώβρης 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Νοέμβριος 2017

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Δεκέμβριος 2017

 

Back to top button