Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαϊου 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιούνιου 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιούλιος 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Αύγουστος 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Σεπτέμβρης 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Οκτώβρης 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Νοέμβριος 2018

Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Δεκέμβριος 2018

 

 

Back to top button