Δημοσιεύσεις

Εγκύκλιος Οδηγία – Διάθεση στο εμπόριο πολιτικών χαρτών με εσφαλμένη γεωγραφική απεικόνιση της Επικρατείας της Ουκρανίας με αριθ.πρωτ. 51698 /02-06-2023.

Related Articles

Back to top button