Δελτία ΤύπουΈκτακτο

Νέες διαθέσιμες αυτοματοποιημένες αιτήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

Νέες διαθέσιμες αυτοματοποιημένες αιτήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

Νέες αιτήσεις για την απευθείας καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. με ευθύνη της εταιρείας

Σας ενημερώνουμε ότι στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. https://services.businessportal.gr, είναι πλέον διαθέσιμες νέες αιτήσεις για την απευθείας καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. με ευθύνη της εταιρείας, οι οποίες αφορούν:

Α) στην καταχώρηση έκθεσης εκτίμησης για τις νομικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Έκθεση Εκτίμησης και

Β) στην καταχώρηση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 χωρίς εκλογή ελεγκτών για όλες τις νομικές μορφές (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ισολογισμός Χρήσης 2019 χωρίς εκλογή ελεγκτών.

Ως εκ τούτου για κάθε υπόθεση που αφορά τους ανωτέρω τύπους αιτήσεων θα πρέπει να επιλέγεται η συγκεκριμένη διαθέσιμη αίτηση αυτοματοποιημένης καταχώρησης.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button