Δελτία ΤύπουΈκτακτο

Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση Ι.Κ.Ε.

Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση Ι.Κ.Ε.

Η διαδικασία σύστασης Ι.Κ.Ε. από 29/10/2020 θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 109491/16-10-2020 (ΦΕΚ 4619Β’/20-10-2020) Υπουργική Απόφαση, αποφασίστηκε η χρήση προτύπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο κατά βούληση των ιδρυτών για τη σύσταση Ι.Κ.Ε.

Ως εκ τούτου, εκτός από τη δυνατότητα χρήσης προτύπου καταστατικού με το ελάχιστο περιεχόμενο, θα είναι διαθέσιμη και αυτή η επιλογή για τη διαδικασία σύστασης Ι.Κ.Ε. που από 29/10/2020 θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://eyms.businessportal.gr με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Πρότυπο καταστατικό

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button