Δημοσιεύσεις

Υπ΄ αρίθμ. 01/2022 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α που αφορά «Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμων και ανακυκλώσιμου μηχανολογικού εξοπλισμού από την Ελληνική Αστυνομία», συνολικού προϋπολογισμού # 2.299,34 €, άνευ Φ.Π.Α. (δημοσίευση διαγωνιστικής διαδικασίας 27-01-2022).

Related Articles

Back to top button