Δημοσιεύσεις

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ ́ΑΡΙΘΜ. 91/2023 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Επισκευή ενός βιντεογαστροσκοπίου του τμήματος Ενδοσκοπήσεων»

Related Articles

Back to top button