Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Ετήσια Συντήρηση Μηχανήματος Επεξεργασίας των Οργανικών Απορριμμάτων του Νοσοκομείου»

Related Articles

Back to top button