Δημοσιεύσεις

Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις διασύνδεσης POS-ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ IRIS.

Related Articles

Back to top button