Δελτία Τύπου

Πρόσκληση κατάθεσης θέσεων και απόψεων ενόψει της Αναθεώρησης των κανόνων Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων (STEC)».

Αξιότιμοι Κύριοι,Αξιότιμες Κυρίες,

Σας επισυνάπτουμε σχετικό έγγραφό μας με ΑΠ. 43436/ 25.8.2021,

και θέμα «Πρόσκληση κατάθεσης θέσεων και απόψεων ενόψει της Αναθεώρησης των κανόνων Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων (STEC)».

Ενημερώνουμε ότι πρόκειται για διαδικασία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Competition), υπό τη μορφή διαβούλευσης προς τα κ-μ.

Σχόλια, απόψεις και παρατηρήσεις μπορούν κατατεθούν, μεταξύ άλλων, από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-revision-stec_el (δείτε το συνημμένο έγγραφο) μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου, 2021.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας για ενδεχόμενη συμμετοχή τους στην εν λόγω διαδικασία.

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν επιπρόσθετη πληροφόρηση.

Με εκτίμηση,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β1 Διεύθυνση
Σχεδιασμού Εξωστρέφειας
και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας
Ζαλοκώστα 10
106 71 Αθήνα
Τηλ:  210-368 2841
email: db1@mfa.gr

UNION OF HELLENIC CHAMBERS

6, AKADEMIAS STR, ATHENS 10671-GR

TEL ++30 210 3387104

2021-ΑΠ -Αναθεώρηση των Κανόνων STEC Διαβούλευση 22.7.2021-23.9.2021-1

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button