Δελτία ΤύπουΈκτακτο

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ [της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975]

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ_ΔΗΜΟΣ_ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Related Articles

Back to top button