Δελτία Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι τα σεμινάρια της
αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2021 τα
οποία θα πραγματοποιηθούν το
Φεβρουάριο 2021 είναι τα :

* _«ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΏΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ
ΔΕΎΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΊΑΣ, Ν.4738/2020»_, ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρες 17:00 -22:00, με
εισηγήτριες τις κυρίες ΘΕΏΝΗ ΑΛΑΜΠΆΣΗ
Προϊσταμένη Τμήματος Νομικής
Υποστήριξης και Συμβουλών της ΕΓΔΙΧ
και ΣΟΥΖΆΝΑ ΚΛΗΜΕΝΤΊΔΗ, δικηγόρο,
* _«ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΏΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΆ ΘΈΜΑΤΑ
ΕΚΟΎΣΙΑΣ ΕΊΣΠΡΑΞΗΣ»_, ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 19
Φεβρουαρίου 2021 και ώρες 17:00 -22:00, με
εισηγήτριες τις κυρίες ΓΕΩΡΓΊΑ
ΠΟΥΤΟΓΛΊΔΟΥ, Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Εισπράξεων ΑΑΔΕ, ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ
ΒΟΝΤΕΤΣΙΆΝΟΥ, υπάλληλο Α΄ Τμήματος και
ΜΑΡΊΑ ΠΡΗΝΙΩΤΆΚΗ, υπάλληλο Β΄ Τμήματος
της ανωτέρω Διεύθυνσης,
* _«ΕΙΔΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΏΝ ΤΟΥ
Ν.4601/2019 ΚΑΙ ΑΝΩΝΎΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΤΟΥ
Ν.4548/2018. ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΕΙΔΙΚΏΝ
ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΩΝ»_, ΠΈΜΠΤΗ 25 Φεβρουαρίου 2021
και ώρες 17:00 -22:00, με εισηγητή τον κ.
ΓΕΡΆΣΙΜΟ ΓΕΩΡΓΌΠΟΥΛΟ, Προϊστάμενο
Τμήματο Εταιρικού Δικαίου & Γενικού
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.),
* _«ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΛΟΓΙΣΤΙΚΆ ΠΡΌΤΥΠΑ -
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΌ ΜΈΡΟΣ»_, ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 26
Φεβρουαρίου 2021 και ώρες 17:00 με 22:00, με
εισηγητή τον κ. ΧΡΉΣΤΟ ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟ, τ.
Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων
του Υπουργείου Οικονομικών.

Σας ΥΠΕΝΘΥΜΊΖΟΥΜΕ ότι τα σεμινάρια
μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με έναν
από τους παρακάτω τρόπους:

* Με τη διαδικασία της ζωντανής
μετάδοσης (live streaming) την ημέρα και ώρα
διεξαγωγής τους, μέσω της σχετικής
ιστοσελίδας του ΟΕΕ και
* Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο
υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
του ΟΕΕ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΕΛΛΆΔΟΣ

Αν επιθυμείτε να διαγραφείτε από τη
λίστα ενημέρωσης του Ο.Ε.Ε. στείλτε ΚΕΝΟ
e-mail στο: _unsubscribe@oe-e.gr_
Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button