Δελτία Τύπου

Δύο επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ που δίνουν τη δυνατότητα προσλήψεων σε Επιμελητήρια και επιχειρήσεις

Δύο επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ που δίνουν τη δυνατότητα προσλήψεων σε Επιμελητήρια και επιχειρήσεις

Την ευκαιρία να ενισχύσουν το δυναμικό τους έχουν Επιμελητήρια και επιχειρήσεις, εφόσον δηλώσουν συμμετοχή σε δύο ανοιχτά επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Το ένα που απευθύνεται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς και αφορά την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών και το δεύτερο που αφορά ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω –κυρίως όμως γυναίκες- και απευθύνεται σε επιχειρήσεις 6 Περιφερειών της χώρας.

Μπαίνοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (στη συνέχεια του δημοσιεύματος υπάρχουν και οι δύο), ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για όλες τις λεπτομέρειες και να δει τις σχετικές διακηρύξεις.

Ακολουθούν οι βασικές πληροφορίες για τα δύο προγράμματα, όπως ο αριθμός των ανέργων, το χρονικό περιθώριο που υπάρχει για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων και το ύψος των επιδοτήσεων:

1.    Πρόγραμμα απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

Σκοπός του προγράμματος είναι η  δημιουργία 8.500 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΆΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες, και το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών έως τα 750 € μηνιαία.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.oaed.gr/anoikta-programmata

2.    Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 30 ετών και άνω σε 6 περιφέρειες, με έμφαση στις γυναίκες και επιδότηση έως 8.397 €, μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου με επιδότηση έως 8.397 €

«Άνοιξαν» οι αιτήσεις για τον Β΄ κύκλο του προγράμματος επιδότησης της εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω, με έμφαση στις γυναίκες, σε 6 περιφέρειες.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιχορηγεί την πρόσληψη 5.000 ανέργων στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση:

http://www.ependyseis.gr/mis

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button