Δελτία Τύπου

Ι. Μασούτης: «Τα Επιμελητήρια είναι ο σημαντικότερος συνδετικός κρίκος μεταξύ επιχειρήσεων και  Πολιτείας»

Στην ανθεκτικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, παρά τη δύσκολη παγκόσμια οικονομική συγκυρία, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γιάννης Μασούτης, στην εκδήλωση την οποία συνδιοργάνωσε  η γραμματεία παραγωγικών τομέων και ο τομέας ψηφιακής διακυβέρνησης της ΝΔ, με τη συμμετοχή της ειδικής γραμματείας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στις εργασίες της εκδήλωσης με θέμα τις πολιτικές και τις πρακτικές οι οποίες θα συνδέσουν καινοτομία, τεχνολογία και κοινωνία για μία σύγχρονη Ελλάδα, μίλησε ο κος Μασούτης.

Ολόκληρη η ομιλία παρατίθεται παρακάτω:

«Τα τελευταία τρία χρόνια, έχουμε ζήσει πρωτόγνωρες ανατροπές και διακυμάνσεις σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο.

Το θετικό είναι ότι παρά τις πιέσεις, τόσο η οικονομία όσο και οι επιχειρήσεις, παρουσιάζουν μέχρι τώρα αξιοσημείωτες αντοχές.

Τη χρονιά που πέρασε, η Ελλάδα σημείωσε έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη. Είχαμε εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών και των επενδύσεων.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων διευρύνθηκε, με τις νέες εγγραφές στο ΓΕΜΗ να σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση, που έχει καταγραφεί στα 10 χρόνια λειτουργίας του.

Η ανεργία έφτασε στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2010.

Στις επιδόσεις αυτές συνέβαλαν αναμφίβολα οι παρεμβάσεις της Πολιτείας, οι οποίες μετρίασαν τις επιπτώσεις των εξωγενών κρίσεων.

Σημαντικό ήταν, επίσης, το όφελος μιας σειράς μόνιμων παρεμβάσεων, οι οποίες βελτιώνουν αισθητά το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας. Μεταξύ άλλων, είδαμε στο διάστημα αυτό:

 • 50 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
 • Μεγάλη πρόοδο στην ψηφιοποίηση του κράτους
 • Βελτιώσεις στη διαδικασία αδειοδότησης επενδύσεων κ.ά.

Οι προκλήσεις, βεβαίως, παραμένουν.

Η επιβράδυνση των ευρωπαϊκών οικονομιών θα έχει αναπόφευκτα επίπτωση και στη χώρα μας.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πιέσεις ρευστότητας, εξαιτίας των τιμών της ενέργειας και της χαμηλότερης ζήτησης.

Η μείωση των επιχειρηματικών κερδών, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους του χρήματος δημιουργούν εμπόδια στις επενδύσεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί η θετική δυναμική που έχτισε η ελληνική οικονομία το προηγούμενο διάστημα.

Είναι θετικό το ότι τη χρονιά αυτή θα είναι σε πλήρη εξέλιξη η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ.

Είναι θετικό το ότι οι πολιτικές στήριξης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών συνεχίζονται.

 • Διατηρείται η επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος.
 • Διατηρείται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σε μια σειρά από υπηρεσίες.
 • Ισχύει η αναστολή του του ΦΠΑ για νέες οικοδομές ως το τέλος του 2024.
 • Εφαρμόζεται το μέτρο της Κάρτας Αγορών

Και βεβαίως, ισχύουν από φέτος νέα μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων – όπως είναι η αύξηση των συντάξεων, η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου κ.ά.

Πέρα, όμως, από την αντιμετώπιση της τρέχουσας αρνητικής συγκυρίας, χρειάζεται να θέσουμε τις βάσεις για ταχύτερη και πιο ανθεκτική ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια.

Κι αυτή η προσπάθεια απαιτεί κατ’ αρχάς στοχευμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων – ώστε να μη λειτουργήσουν μόνο ως πηγή ρευστότητας. Αλλά να δημιουργήσουν μόνιμα οφέλη για την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με πόρους και εργαλεία που θα τους επιτρέψουν όχι μόνο να επιβιώσουν οριακά, αλλά να κάνουν ένα άλμα μπροστά.

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επωφεληθούν, μέσα από κατάλληλη προσαρμογή των κριτηρίων και των διαδικασιών ένταξης, την απομάκρυνση γραφειοκρατικών εμποδίων και τη λειτουργία κατάλληλων μηχανισμών ενημέρωσης και υποστήριξης.

Εξίσου απαραίτητο είναι να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την ασφαλή, επαρκή και οικονομικά βιώσιμη ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η Επιμελητηριακή Κοινότητα έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτό το πλαίσιο και αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση από την πλευρά της Πολιτείας.

Και βεβαίως, εξακολουθούμε να επισημαίνουμε την ανάγκη για ένα σταθερό, αξιόπιστο οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν νέα σχέδια και επενδύσεις. Η διατήρηση υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και η συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, είναι βασικές προϋποθέσεις για να διασφαλίσουμε αυτό το στόχο.

Ο επιχειρηματικός κόσμος αναγνωρίζει τις μέχρι τώρα θετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Και τις αξιοποιεί στην πράξη, στηρίζοντας την εθνική οικονομία, τα δημόσια έσοδα, την απασχόληση και την κοινωνία, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

Τα Επιμελητήρια όλο αυτό το διάστημα συνέχισαν να είναι ο σημαντικότερος συνδετικός κρίκος, μεταξύ των επιχειρήσεων και της Πολιτείας.

Συνέχισαν να βρίσκονται στο πλευρό της επιχείρησης:

 • παρέχοντας λύσεις στη διάρκεια της πανδημίας
 • υλοποιώντας χρήσιμες δράσεις σε θέματα ενημέρωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης, εξωστρέφειας
 • στηρίζοντας ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, που διαθέτουν λιγότερους πόρους και περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης σε δίκτυα, πηγές πληροφόρησης και εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Δεν έπαψαν, επίσης, να λειτουργούν ως σύμβουλος της Πολιτείας. Να μεταφέρουν αξιόπιστα τη φωνή, τις ανάγκες και τα προβλήματα των επιχειρήσεων όλων των κλάδων. Να προτείνουν υπεύθυνες λύσεις και μέτρα.

Και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών μας έχει επιβεβαιωθεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια:

 • τόσο στο πλαίσιο της διαχείρισης των κρίσεων, με την εξασφάλιση μέτρων στήριξης ευάλωτων επιχειρήσεων και κλάδων
 • όσο και ευρύτερα στο πλαίσιο της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με την υιοθέτησή των προτάσεών μας σε θέματα απλοποίησης της αδειοδοτικής διαδικασίας, θέματα επιχειρηματικής χωροθέτησης κ.ά. 

Τον ίδιο ρόλο θα εξακολουθήσουμε να επιτελούμε και στο επόμενο διάστημα:

 • για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιδράσεων από το διεθνές περιβάλλον
 • για την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας, απέναντι στις προκλήσεις που επιφυλάσσει το μέλλον. 

Θα είμαστε εδώ, για να συμβάλουμε στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Ελλάδα, σε κάθε της περιοχή. Για να στηρίξουμε τις προσπάθειες των τοπικών κοινωνιών, για συνεκτική ανάπτυξη και ευημερία.»

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button