Δελτία Τύπου

Τροποποίηση της υπ’αρ. 6632/16.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση“Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19”

Related Articles

Back to top button