Δημοσιεύσεις

Υπ’ Αριθ. 115/2023 Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Εκμίσθωσης Χώρου για την Εγκατάσταση Επτά (7) Αυτόματων Πωλητών συνολικού εμβαδού 4,20 τ.μ στο 424 ΓΣΝΕ

Related Articles

Back to top button