Δημοσιεύσεις

2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι του τελικού σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών , για την προμήθεια: «{ Ι) Υπέρηχος Γυναικολογικός, ΙΙ) «Υπέρηχος ΜΕΘ, ΙΙΙ) «Έγχρωμος Υπέρηχος Αναισθησιολογικού }», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ .

Related Articles

Back to top button