Προγράμματα

6η Τροποποίηση Πρόσκλησης – Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης έως 29/11/2021 και ώρα 15:00 (για επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν στη Δράση) «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»

Έκτη (6η) τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» και Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης, έως Δευτέρα 29/11/2021 ώρα 15:00 (μόνο στην περίπτωση που η προηγούμενη αίτηση του ωφελούμενου έχει απορριφθεί). 2021.11.18._6i_tropopoiisi_paidotopoi-gymnastiria

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button