Δημοσιεύσεις

Ανακοίνωση Διακήρυξης του υπ ́ αριθμ. 27/2024 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας (άρθρο 27 του ν.4412/2016) για την Προμήθεια Λοιπού Υγειονομικού Αναλωσίμου (Υλικά Ουρολογικής Κλινικής)

Για να δείτε το διαγωνισμό πατήστε εδώ.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button