Δημοσιεύσεις

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ενός (1) Φορητού Έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου για Κάλυψη Αναγκών ΤΕΠ του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Για να δείτε το διαγωνισμό πατήστε εδώ.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button