Δημοσιεύσεις

νωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού (2/2024), για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV: 09134100-8) (ΚΑΕ: 1611).

Related Articles

Back to top button