Δημοσιεύσεις

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του 251 Γενικού
Νοσοκομείου Αεροπορίας για την Προμήθεια Αναλωσίμου Υγειονομικού Υλικού
Διάλυσης, Μεταφοράς και Χορήγησης Κυτταροστατικών Φαρμάκων με
Συνδεσμολογία Μίας Κίνησης Τύπου «Κλικ» για Κάλυψη Αναγκών της Κεντρικής
Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών Φαρμάκων και του
Τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Δ.23/2023

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button