Δημοσιεύσεις

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 09/23 του 251 ΓΝΑ για την Αναβάθμιση Συστήματος Spectralis OCT σε Σύστημα Ψηφιακής Ανάλυσης Αμφιβληστροειδούς, Φλουροαγγειογραφίας και ICG Αγγειογραφίας για κάλυψη αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Related Articles

Back to top button