Δημοσιεύσεις

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 48/22 του 251 ΓΝΑ για Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Ηλεκτρικών Κρεβατιών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Ακτινολογικού Μηχανήματος του Εξωτερικού Ακτινολογικού για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Related Articles

Back to top button