Δημοσιεύσεις

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Περίληψη της υπ’ αριθμό 97/2023 διακήρυξης για την προμήθεια Αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ. Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

ΨΗΨΗΟΡ1Ο-2ΨΛ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button