Δημοσιεύσεις

Eνδιαφέρον ισραηλινής αλυσίδας super markets Shufersal για εισαγωγές εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού από την Ελλάδα

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες

Σας ενημερώνουμε ότι μας περιήλθε μέσω της Κεντρικής Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων του Ισραήλ ανακοίνωση ενδιαφέροντος της μεγαλύτερης ισραηλινής αλυσίδας super markets Shufersal για εισαγωγή εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού από την Ελλάδα.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας που παράγουν σχετικά προϊόντα.

Σε περίπτωση εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε για απ’ ευθείας επικοινωνία με την κυρία

Sharon Mermelstein

Deputy Director

International Relations Division

Tel.+972-3-5631021

Fax.+972-3-5619027

Ε-mail: sharonc@chamber.org.il

www.chamber.org.il

Παρακαλούμε επίσης τα μέλη σας που εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον όπως μας τηρήσουν ενήμερους για πορεία τυχόν εξελίξεων.

Με εκτίμηση

Bασίλης Λιβέρης

Γραμματέας Ο.Ε.Υ. Α’

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛHNIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ -ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Γραφείο Οικονομικών και Eμπορικών Υποθέσεων
3 Daniel Frisch Str.,16th floor, 64731 Tel Aviv, Israel
τηλ: +972-3-605.52.99, fax. : +972-3-695.13.29, cell. 0559129057

UNION OF HELLENIC CHAMBERS

6, AKADEMIAS STR, ATHENS 10671-GR

TEL ++30 210 3387104

Fax ++30 210 3622320

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Ακαδημίας 6, 10671 ΑΘΗΝΑ

Τηλ  210 3387104 (ως -106)

Fax ++30 210 3622320

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button