ΓΕΜΗ -ΜΗΤΡΩΟΔελτία ΤύπουΔημοσιεύσεις

ΓΕΜΗ: Έρχονται υψηλά πρόστιμα για μη δημοσίευση ισολογισμών

Χιλιάδες εταιρείες που είναι υπόχρεες σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής καταχωρίσεων – Πότε έρχεται η ΚΥΑ για τα πρόστιμα

Ενώ πολύς λόγος γίνεται περί εταιρικής διακυβέρνησης και πολιτικών διαφάνειας, χιλιάδες επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) αφήνουν στο «σκοτάδι» προμηθευτές, εργαζόμενους, τοπικές κοινωνίες, εταίρους μειοψηφίας, ανταγωνιστές και οικονομικούς αναλυτές γιατί απλά καθυστερούν τη δημοσίευση των ισολογισμών τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) παρότι υποχρεούνται να το πράξουν εντός ορισμένων χρονικών ορίων. Κάποιες άλλες «ξεχνούν» να πιστοποιήσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο ή να προβούν σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης, όπως επίσης έχουν νομική υποχρέωση.

Μεταξύ των «ξεχασιάρηδων» περιλαμβάνονται πασίγνωστες εταιρείες καταναλωτικών ειδών με τζίρο εκατομμυρίων αλλά και θυγατρικές ξένων κολοσσών.

Υπολογίζεται ότι 40.000 επιχειρήσεις δεν τηρούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις που έχουν ως προς την εταιρική διαφάνεια, καθυστερώντας να δημοσιεύσουν στο ΓΕΜΗ πράξεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες και σημαντικές, τόσο για τη σύννομη λειτουργία τους, όσο και για την προστασία των τρίτων.

Αναστολή καταχώρισης

Εδώ και ενάμισι χρόνο, βάσει του νόμου 4919 του 2022, όσες εταιρείες με… ασθενή μνήμη εντοπίζονται από το σύστημα, που σημειωτέο σε καμιά περίπτωση δεν είναι όλες, τίθενται αυτόματα σε αναστολή καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουλίου του 2022, εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι εγγραφής τίθενται σε αναστολή καταχώρισης, δηλαδή, δεν δύνανται να υποβάλλουν οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΓΕΜΗ είτε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, έως την ολοκλήρωση της καταχώρησης των πράξεων που εκκρεμούν.

Σε κατάσταση αναστολής καταχώρησης τίθενται εταιρείες για:

– μη εμπρόθεσμη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (στην ουσία αφορά την οικονομική χρήση του 2021 και μετά),

– αν παραμένουν χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες,

– αν σε χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τη θέση τους, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχουν προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης

– αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους

και

– αν δεν έχουν προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού τους κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου.

Η καθυστερημένη ΚΥΑ και τα πρόστιμα

Παρότι πολλοί από τους «ξεχασιάρηδες» έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ, δεν φαίνεται να τα έχουν βάψει μαύρα. Κι αυτό γιατί τα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος δεν έχουν ενεργοποιηθεί, αφού δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, με την οποία θα καθοριστούν τα κριτήρια επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, το ύψος του προστίμου, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Η εν λόγω απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμη διότι εκκρεμούσε η ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού συστήματος που θα «τσιμπάει» οριζόντια τους παραβαίνοντες τον νόμο, αναφέρουν πηγές από το υπουργείο Ανάπτυξης. Πλέον το σύστημα λειτουργεί και μέχρι το τέλος Μαρτίου το αργότερο, η εν λόγω ΚΥΑ θα εκδοθεί, επισημαίνεται.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4919/2022 σε όσους «ξεχνούν» τις υποχρεώσεις τους επιβάλλονται πρόστιμα από 100 έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και τον εταιρικό τύπο ή την κατηγορία μεγέθους που ανήκει η εταιρική οντότητα.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button