Δελτία Τύπου

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)- Σεμινάριο Νομικης Βιβλιοθηκης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο: «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)», τη Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 (17.00 – 20.00) με διάρκεια 3 ώρες και εισηγήτρια την κα. Αθανασάκη Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της Διεύθυνσης Εταιριών την Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και εξ αποστάσεως, είτε μέσω Live streaming είτε on demand.

Το Σεμινάριο θα παρουσιάσει και θα εξηγήσει ως προς την πρακτική εφαρμογή τους τις νέες διατάξεις του Ν 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71), όσον αφορά στην τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί για τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στη δομή, λειτουργία αλλά και το εν γένει νομικό καθεστώς του ΓΕΜΗ. Αντικείμενο του σεμιναρίου θα αποτελέσουν ζητήματα όπως οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, η εμπορική δημοσιότητα, οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ και το πληροφοριακό σύστημα, η διαδικασία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε εμπορική δημοσιότητα, η εμπορική δημοσιότητα υποκαταστημάτων αλλοδαπών χωρών, η πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ και κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με την λειτουργία του υπό το φως πάντοτε των πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που αναλαμβάνουν τη σύσταση εταιρίας όπως είναι οι λογιστές, οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι, σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το εταιρικό δίκαιο, σε υπαλλήλους του Γ.Ε.ΜΗ. και των επιμελητηρίων, σε λογιστές και οικονομολόγους, σε υπεύθυνους κανονιστικής συμμόρφωσης, όπως επίσης και σε οικονομικούς διευθυντές και managers που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το αναλυτικό διάγραμμα ύλης, το κόστος και τους τρόπους παρακολούθησης μπορείτε να αντλήσετε εδώ, ενώ για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας στο 210 3678920 ή ηλεκτρονικά στο edu@nb.org

 

Geniko Emporiko Mhtrvo N 4919.2022

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button