Δημοσιεύσεις

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (19/2023), για την προμήθεια «Νέου Ψηφιακού Φορητού – Τροχήλατου Ακτινολογικού Μηχανήματος» (CPV 33111000-1, «ακτινολογικά μηχανήματα»), (ΚΑΕ 9749) για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Related Articles

Back to top button