Δημοσιεύσεις

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων»

2η – Πρόσκληση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών(9ΒΔ54690ΒΞ-Κ3Ρ)

Related Articles

Back to top button