Δημοσιεύσεις

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων»

Related Articles

Back to top button