Δημοσιεύσεις

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Εξοπλισμού: «Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού – διπλής όψης»

1η Πρόσκληση διαβούλευσης αρχικών τεχνικών προδιαγραφών__ΩΙΥΡ4690ΒΞ-ΖΛΜ

Related Articles

Back to top button