ΓΕΜΗ -ΜΗΤΡΩΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Από το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιήθηκε και τέθηκε σε
λειτουργία το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΜΗΤΡΏΟ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΠΟΛΙΤΏΝ
(Ο.ΚΟΙ.Π.), το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό
ΕΠΙΚΑΛΎΠΤΕΙ ΤΟ Μ.Μ.Ε.Ο.Δ. που
προβλέπεται στο άρθρο 52 του Ν. 4919/2022.

Συνεπώς, οσοι ενδιαφερονται μπορούν να επισκεφτούν το
σύνδεσμο  https://okoip.gov.gr/CSOIS/home.html [1] και να
εγγραφούν σε αυτό ηλεκτρονικά (τα
Σωματεία, οι Επιτροπές Εράνων, τα
κοινωφελή Ιδρύματα και οι Αστικές μη
Κερδοσκοπικές), εφόσον πληρούν τα
προαπαιτούμενα της σχετικής
νομοθεσίας (ν. 4873/2023 και ΚΥΑ 6216/2023).
Αρμόδια για την απάντηση σε
οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη
λειτουργία του εν λόγω Μητρώου είναι η
Διεύθυνση ΟΚΟΙΠ του Υπουργείου
Εσωτερικών.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button