Δημοσιεύσεις

Προκήρυξη του Υπ’ Αριθ. 12/2023 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας», για την Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και Διαχείρισης Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ)

Related Articles

Back to top button