Δελτία Τύπου

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Δικηγόρου μερικής απασχόλησης για την υποστήριξη της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου κατά τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των δημοσιευτέων πράξεων της Υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Related Articles

Back to top button